SYNDICUS: De Algemene Vergadering gaat niet door wegens het Coronavirus ? Wat nu? naar nieuws overzicht

18 Maart 2020

Iedereen werd ruim geïnformeerd via diverse kanalen dat, in deze Coronatijden, de Algemene Vergaderingen van de VME’s momenteel best niet doorgaan. 
De meeste Syndickantoren zijn ondertussen gesloten of werken achter gesloten deuren.
Het verplaatsen van de Algemene Vergaderingen zou op zich geen probleem mogen vormen:  uitstel is geen afstel.
Trouwens, in geval van hoogdringendheid is de syndicus bij wet bevoegd om alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen (BW Art 577-8 §4 6°).

Maar men kan niet uitsluiten dat, in bepaalde situaties, belangrijke beslissingen dienen genomen worden (en van dewelke men weet dat de mede-eigenaars die snel willen afgehandeld zien). Het is mogelijk om geldige beslissingen buiten Algemene Vergadering te nemen. Vooral voor  beslissingen van dewelke de syndicus weet dat een ruime consensus bestaat onder de mede-eigenaars en die betrekking hebben op zaken voor dewelke liefst geen uitstel gewenst is biedt het Art. 577-6 §11 BW enig soelaas:

 Art. 577-6 §11 BW : De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.

Wat moet jouw syndicus ondernemen voor jouw VME?

1. Hij/zij stuurt een schriftelijke uitnodiging via de post met een duidelijke vermelde agenda naar elke mede-eigenaar. Bij elektronische mededeling loop je het risico dat mede-eigenaars je bericht niet zullen ontvangen (spam, gewijzigde e-mailadres, ... ) en dat je uitnodiging dus niet rechtsgeldig zal zijn.

2. Hij/zij voegt een persoonlijke stembriefje toe, met duidelijke herhaling van de betrokken agendapunt(en).


3. Hij/zij voorziet voldoende plaats voor de naam en voornaam, juiste betrokken kavel(s), het aantal aandelen, alsook de mogelijkheid op dewelke elke eigenaar voor elk agendapunt  zijn keuze “ja” – “neen” – “onthouding” kan aankruisen.


4. Hij/zij voorziet ook plaats zodat de betrokken mede-eigenaars hun stemgedrag voor akkoord kunnen ondertekenen.


5. De stembrieven worden binnen de gestelde termijnen (bvb 10 kalenderdagen) per post  teruggestuurd  naar de syndicus.


6. Indien de beslissingen geldig zijn dient de syndicus een PV op te stellen. De syndicus bewaart samen met dit document alle stembrieven ter zake.


7. Voor de duidelijkheid en de traceerbaarheid van deze beslissingen wordt bovenstaande als agendapunt vermeld in de notulen van de eerstvolgende algemene vergadering van de desbetreffende VME.


Opdat de beslissing buiten vergadering geldig zou zijn moet dus:

A. Elke mede-eigenaar zonder uitzondering geantwoord hebben
B. Elke mede-eigenaar voor de gestelde beslissing hetzelfdfe stemgedrag vertonen zonder uitzondering. (bvb iedereen "ja" zonder uitzondering)
C. De syndicus een PV opstellen.

(bron: Unie van Syndici)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons