Rookmelder voortaan verplicht in elke huurwoning naar nieuws overzicht

06 Februari 2019

Voortaan moeten alle huurwoningen dus verplicht met rookmelders uitgerust zijn.

Nieuwe huurcontracten
Sinds 1 januari 2013 is de verhuurder verplicht om bij het afsluiten van een nieuw huurcontract minimaal één optische rookmelder te installeren op elke bouwlaag van de huurwoning.

Overgangsregeling bestaande huurcontracten


Voor bestaande huurcontracten bestond er een overgangsregeling, die de verplichte aanwezigheid van rookmelders afhankelijk maakte van het bouwjaar van de huurwoning (gebouwd vóór of na 1945). De oudere woningen werden prioritair aangepakt, omwille van het hogere risico op brand. Woningen gebouwd vóór 1945, met een lopend huurcontract, moesten op 1 januari 2016 voorzien zijn van optische rookmelders. Voor woningen gebouwd na 1945, geldt die verplichting sinds 1 januari 2019.

Studenten
Wordt er verhuurd aan studenten, dan geldt de rookmeldersverplichting sinds 1 oktober 2014. Dit ongeacht of het gaat om een woning, een kamer, een studio of een appartement.

Bron: CIBWEB 04/02/2019

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons