Nieuwe huurwetgeving vanaf 1 januari 2019! naar nieuws overzicht

24 Februari 2019

Wat verandert er dan precies?

In het decreet staan nieuwigheden rond o.a. de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van  de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

1. De huurwaarborg wordt opgetrokken naar 3 maanden huur in plaats van 2 maanden met de mogelijkheid tot het afsluiten van een renteloze huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds.

2. Nieuwe heldere richtlijnen rond kosten, lasten en herstellingsplichten voor huurder en verhuurder.
Meer informatie vindt u op de website www.woninghuur.vlaanderen

3. De brandverzekering is verplicht geworden, voordien was dit eigenlijk nog steeds optioneel voor de huurder. Eigenaars kunnen ook nog steeds kiezen voor de optie Afstand van Verhaal in de gebouwpolis, dit is echter geen nieuwigheid maar kan ingewikkelde verzekeringsdossiers met lange wachttijden vermijden doordat de eigen verzekering van de verhuurder het dossier autonoom kan opstarten.

4. Gelijkschakeling van de regels voor wettelijk samenwonenden met deze van de gehuwde koppels. Beide partners zijn gehouden aan de rechten en plichten opgenomen in het huurcontract. Feitelijk samenwonende partners moeten steeds toestemming vragen aan de verhuurder indien ze beiden officieel medehuurder willen worden.

 

Bron: www.woninghuur.vlaanderen

*De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons