Diensten

Syndicus

U zoekt voor uw gebouw een syndicus? 

U kan bij ons terecht voor een volledige dienstverlening;

ADMINISTRATIEF BEHEER

-verzamelen van basisgegevens van het gebouw inzake bouwkundige, bouwtechnische en financiële structuren, naast de administratieve organisatie, de juridische samenvatting en het overzicht der onderhouds- en controlediensten
-voorbereiden en leiden van vergaderingen raad van beheer en jaarlijkse algemene vergadering (bijkomende bijzondere algemene vergaderingen aan een vooraf vastgelegde vergoeding)
-opstellen en verzenden van oproepingsbrieven en verslagen van deze vergaderingen
-vertegenwoordigen van de mede-eigenaars bij het onderschrijven van contracten zoals bijvoorbeeld de contracten met personeel, onderhoudsfirma’s, verzekeringsmaatschappijen, toeleveringsbedrijven, contracten voor herstellingswerken, expertises enz.  Wijziging van deze contracten enkel mits akkoord der eigenaars
-vertegenwoordiging van de mede-eigenaars in alle andere daden:

betwistingen met derden
betwistingen met mede-eigenaars


FINANCIEEL BEHEER

-samenstelling en beheer van een werkingsfonds en van een eventueel reservefonds
-controle en inschrijving van de gemeenschappelijke rekeningen
-opmaken van de betalingsdocumenten
-betalen van de gemeenschappelijke rekeningen.  In functie van een automatische en economische gegevensverwerking dient de zichtrekening van de vereniging van mede-eigenaars geopend te worden bij één der volgende financiële instellingen in het kantoor door de syndicus te bepalen.
-het verdelen van de kosten over de mede-eigenaars per verdelingsnorm en de verzending van de driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse afrekeningen.  Eventueel voorschotten opvragen
-het invorderen van verschuldigde bedragen bij de mede-eigenaars (eventuele achterstallige dossiers overhandigen aan en begeleiden bij een advocaat , waar nodig na akkoord van de eigenaars
-opstelling van een driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse balans.


TECHNISCH BEHEER

diverse rapporteringen, studie van kostenbesparende factoren, advies betreffende onderhoudscontracten en onderhoudswerken, verbeteringen en verfraaiingen
de werking en het goed onderhoud van de gemeenschappelijke diensten verzekeren, klachten of opmerkingen in verband hiermee onderzoeken en oplossingen aanbrengen
vrijblijvende opvraging en vergelijking van prijsoffertes voor herstellings- of renovatiewerken
bestelling en opvolging der herstellings- of renovatiewerken na de goedkeuring hiervan door de mede-eigenaars
uitbating van en herstelling van defecten aan de technische installaties, steeds in overleg met de voorzitter en/of de raad van beheer
het beheer der gemeenschappelijke verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandeling en opvolging van schadegevallen, uitvoeren der schadeclaims en opvolging hiervan (behoudens het beheer der polissen door een externe makelaar).

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons