Diensten

Rentmeesterschap - Verhuurbeheer

1. Verhuurbeheer

Opdat u als eigenaar van de vruchten van uw nieuwe of bestaande vastgoed zou kunnen genieten, nemen wij via onze verhuurbeheerovereenkomst (ook wel een rentmeestercontract genaamd) het dagdagelijks vastgoed-verhuur-beheer op ons.

Via ons beheerpakket zorgen wij voor de administratieve en technische opvolging van uw pand en uw huurder(s) en dit voor een overeengekomen fee, welke wij inhouden van de ontvangen huurgelden.

Onze manier van werken "no cure = no pay", verzekert u van onze stipte opvolging, waardoor u kan genieten van de lusten van uw vastgoed, zonder de verhuurderszorgen.


2.  Beheerpakket


Binnen het verhuurbeheerpakket zorgen wij o.a. voor :

- bijstand en advies bij de voorlopige (en definitieve) oplevering van uw pand;
- voorbereiding van de te-huur-stelling;
- selectie van kandidaat-huurders;
- opmaak, ondertekening en registratie van de huurovereenkomst;
- nazicht van de huurwaarborg en brandverzekering;
- overdracht van de meters / nutsvoorzieningen;
- opmaak van de plaatsbeschrijving bij intrede;
- inning en doorstorting van de huur (op basis van "no cure = no pay");
- jaarlijkse indexering van de huur;
- opmaak en/of controle van de jaarlijkse afrekening van de kosten;
- opmaak van de plaatsvergelijking en eindafrekening op het einde van de huur,
inclusief de begroting van de eventuele huurschade;
- de (deelsgewijze) vrijgave van de huurwaarborg op het einde van de huur;
- advies en hulp bij het periodiek onderhoud van uw vastgoed.

 

ADMINISTRATIEF BEHEER

verzamelen der basisgegevens van het pand inzake huurcontracten, waarborgen, contracten met toeleveringsbedrijven, verzekeringscontracten, e.d.
vertegenwoordigen van de eigenaar bij het onderschrijven van contracten zoals bv. de contracten met personeel, onderhoudsfirma’s, verzekeringsmaatschappijen, toeleveringsbedrijven, contracten voor herstellingswerken, expertises enz.
vertegenwoordiging van de eigenaars in geval van:betwistingen met derden
betwistingen met huurders.
 

FINANCIEEL BEHEER

controle en inschrijving van de rekeningen
opmaken van de betalingsdocumenten
betalen van de verschuldigde rekeningen
jaarlijks verdelen van de kosten tussen huurder en eigenaar, de verzending ervan naar de huurder
invorderen van de huurgelden en kosten bij de huurder
eventuele achterstallige dossiers overhandigen aan en begeleiden bij een advocaat na overleg met de eigenaar
indexeren van de huurprijs volgens het huurcontract en de vigerende wetgeving
opstellen van een maandelijkse afrekening voor de eigenaar
periodiek overmaken van de tegoeden aan de eigenaar, op een door de eigenaar aan te duiden rekening.
 

TECHNISCH BEHEER

De hieronder weergegeven taken gebeuren in nauw overleg met de eigenaar:

de werking en het goed onderhoud van de gemeenschappelijke diensten verzekeren, klachten of opmerkingen in verband hiermee onderzoeken en oplossingen aanbrengen
opvragen en vergelijken van prijsoffertes voor herstellings- of renovatiewerken
bestellen en opvolgen van de herstellings- of renovatiewerken na het akkoord van de eigenaar
uitbaten (het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden) en laten herstellen van occasionele defecten aan technische installaties
plaatsen van de wettelijke huurwaarborg op een geblokkeerde rekening waarop zaakwaarnemer en huurder samen handtekeningsbevoegdheid hebben
beheer van de verzekeringspolissen, opvolgen vervaldata, behandelen en opvolgen van schadegevallen, uitvoeren van de herstellingen en opvolging hiervan.

Meer info? 
Nico Vergaelen - Rentmeester BIV 506573
014 42 70 70
nico@cnvastgoed.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons